menu

Premie voor je website / webshop

gepubliceerd op: 19 November 2020

Inzetten op digitale transformatie

Computer says no? 
Tijden van crisis schreeuwen om innovatie, frisse ideeën en vooral financiële middelen om dit te verwezenlijken.
Wil je een digitaal project starten tussen 2020 en 2022, dan heb je recht op investeringsaftrek, de aanvraag moet je wel zelf regelen, wij zijn geen boekhouders.

Altijd al een webshop willen starten of uw website vernieuwen, maar je houdt de boot af? Uw huidig systeem is verouderd, voldoet niet aan uw eisen en je blijft maar aanknoeien? Je verliest een hoop tijd en natuurlijk ook omzet. Dan is het nu tijd om actie te ondernemen.

You're gonna need a bigger boat!

Wij zorgen ervoor dat de basis goed zit, geen opgeblazen webtemplates of management systemen, gewoon good ol' state-of-the-art web design/development met focus op design, performantie en schaalbaarheid. Inderdaad, schaalbaarheid... Je wilt geen last-minute toepassing om even de crisis door te komen, je wilt een toepassing die groeit, samen met uw bedrijf, budget en winstmarges. 

Wat houdt deze investeringsaftrek juist in?

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk.

Deze verhoogde aftrek heeft betrekking op de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Ook eenmanszaken moeten hier beantwoorden aan de criteria van artikel 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen.
Ook de investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel.

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. Deze verlenging kadert in een breed sociaal economisch steunpakket.

Wie komt in aanmerking

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

Voor meer info kan je terecht bij VLAIO

sleep tight, your computer says no?

Mmmm... cookies

Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Is dit ok? Klik 'got it!' of wijzig je instellingen. Meer informatie…

Got it! Cookie settings